top of page

‘Als we doen alsof het leven een feest is en de blues niet durven te leven, loopt het mis’ - Dirk de Wachter, psychiater

Leed hoort bij het leven. Niet alle problemen zijn te voorkomen. Helaas is er in onze samenleving niet veel plaats voor verdriet. Mensen lopen te koop met wat er goed gaat en wat ze hebben gepresteerd. Er rust nog steeds een taboe op psychische problemen. Vaak zijn die niet zichtbaar, wat een extra drempel opwerpt om erover te beginnen. Zelfs de mensen die het dichtst bij de persoon met een probleem staan, zijn niet altijd op de hoogte, terwijl erover praten en openheid al heel veel kunnen helpen. Ik help mensen inzicht te krijgen in hun eigen problematiek, geef uitleg en reik bruikbare technieken aan om, al dan niet samen met hun netwerk, de regie over het leven weer te pakken. Ik hou rekening met beperkingen, maar richt me vooral op de persoonlijke kwaliteiten. Het streven is om te komen tot acceptatie van de situatie met daarbij inzet van het hoogst haalbare doel in die persoonlijke situatie. 

Waar ik zelf naar streef is het juiste evenwicht tussen rust en activiteit. Bewuste keuzes maken ook al zijn die soms moeilijk. Ik ben graag in de natuur en ben er van overtuigd dat bewegen en actief zijn meehelpen aan de juiste balans tussen werk en privé. 

bottom of page