Jouw Begeleiding

Na een (telefonische) kennismaking of vrijblijvend oriënterend gesprek zal er een intake plaatsvinden. Tijdens deze intake onderzoeken en formuleren we samen je hulpvraag. Wanneer we het eens zijn over het doel van de begeleiding en er een wederzijdse klik is, starten we een traject. Na een fase van kennismaken en onderzoek (analyse) gaan we werken aan de doelen. We gaan regelmatig evalueren om te kijken of we op schema liggen. Als de situatie daarom vraagt zet ik mijn professionele netwerk in om je verder te helpen. Ik hou van transparantie en vraag altijd jouw toestemming voor ik stappen onderneem. Een traject doen we samen!  

De termijn van begeleiden is afhankelijk van persoon en per situatie. Door methodisch te werken kunnen we een plan van aanpak realistisch en haalbaar opstellen en weet je waar je aan toe bent. Jij bepaalt hoe en hoe vaak we contact hebben: bij je thuis of een ander plek waar we elkaar kunnen zien en spreken. Een intake gesprek zal 90 minuten duren en een begeleidingsgesprek maximaal 1 uur.

Natuurlijk houd ik mij aan de coronarichtlijnen van het RIVM.   

cyclus-methodisch-werken-1-638.jpg

Begeleiding kan bekostigd worden door een PGB of uit eigen middelen. Over de tarieven kun je contact met mij opnemen via telefoon of email. Ook mensen met een kleine beurs kunnen contact met mij opnemen, er is altijd overleg mogelijk.